Игри

Информация за страница Годеч

Годеч е град в Западна България и се намира в Софийска област. В близост е до град Драгоман и освен това е административен център на едноименната община. Градът всъщност се намира в планински район и се намира на 47 км от столицата София. На север пък се издига Берковският дял на Стара планина, на юг е разположена Челън планина, а на изток пък са крайните издънки на Мала планина. На запад освен това се намира много близко границата между България и Сърбия. В града има останки от малък римски храм, който по всяка вероятност е принадлежал на богинята на лова Диана. Обявен е за национален паметник на културата. Годечкият край е влизал в състава на Шерихкьойската Пиротска каза и също на нахията Висока. Нахията е предадена за частно владение на спахията Али Шарджар. В църквата Св. Никола в село Туден има запазен надпис, според който храмът е построен още през 1400 г. През 1905 г. тогавашното село Годеч, което е център на община от 3 села, има население от 488 души, които са разпределени в 9 махали: Глотница, Елечанова, Йовкина, Молак, Негулова, Равна, Старо село, Стойкина и Трап. Към града принадлежи и още една махала – Скривена. Тя се намира на около 4-5 км североизточно от него, като в момента е почти обезлюдена. Повечето жители се преселили в самия град през 60-те години на 20-ти век. Основно препитание за населението било животновъдството,  а от града са майките на академик Михаил Виденов и на доцент контраадмирал Иван Йорданов.

                На 18 юни 1956 г. Годеч официално е обявен за град. През 2006 г. се празнува 50-годишнината от това събитие, като специално за случая пристига тогавашния президент на Република България Георги Първанов. Ако се направи хронологичен преглед на по-значимите събития за града, се открояват следните: през 1887 г. се строи ново училище с 4 класни стаи; 12 години по-късно е учредено и читалището; на следващата година – 1900 г. – са открити пощата, седмичният пазар и прогимназията; през 1905 г. се създава полицейски участък, а три години по-късно – първата гимназия и пчеларско дружество; 1915 г. – открити са санитарен участък, земеделска банка, болница и съдилище; през 1920 г. е открита млекарска кооперация, а село Годеч става административен център на Царибродската околия; през 1942 г. селото става административен център и на Годечката околия; през 1948 г. се създава и ТКЗС, а през 1956 г. селото е обявено за град. Последното по-значимо събитие става през 60-те години на 20-ти век. Тогава за период от 5 години – от 1960 г. до 1965 г. – се построяват заводите Ком и Магнит. Основната религия е християнството, а на територията на общината все още се намира заводът Магнит. Основно заводът произвежда трансформатори и индуктивни компоненти. През 2011 г. в града е открит завод за мощни светодиоди. Има и функциониращ завод за производството на нова строителна технология ИБТ ООД, а също така и мандра за производството на сирене и кашкавал. От значение за населението на Годеч е привличането на чуждестранни инвестиции, които целят да подобрят пътищата, електроснабдяването, комуникациите, както и да се създаде подходяща заетост на населението.

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker